Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

13 Μαθήματα

 24 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Preview Course

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 

Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 24 εξεταστικών δοκιμίων: 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
 2. 1. Συνταγματικό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 3. 2. Περί Δικαστηρίων/ Δικηγορών Νόμοι Και Δεοντολογία, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 4. 3. Ποινικό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
 5. 4. Αστικά Αδικήματα, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
 6. 5. Πολιτική Δικονομία, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 7. 6. Δίκαιο της Απόδειξης, EΞΕΤΑΣΤΙΚH ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019, EΞΕΤΑΣΤΙΚH ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
 8. 7. Δίκαιο των Συμβάσεων, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 9. 8. Ποινική Δικονομία,  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
 10. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 
 11. 9. Άρθρο 146 του Συντάγματος,  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 12. 10. Εταιρικό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 13. 11. Οικογενειακό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
 14. 12. Ακίνητη Ιδιοκτησία/Κληρονομική Διαδοχή, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Τι προσφέρουμε:

✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στον Περί Δικαστηρίων/ Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  2. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στον Περί Δικαστηρίων/ Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων:

  1. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
  2. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 

  Η ενότητα  παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Ποινικό Δίκαιο, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  2. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στα Αστικά Αδικήματα, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
  2. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020


  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στην Πολιτική Δικονομία, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Δίκαιο της Απόδειξης, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  2. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 
  H ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο στο Άρθρο 146 του Συντάγματος, το οποίο αποτελεί θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
  2. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  H ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στην Ποινική Δικονομία, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΑΡΘΡΟ 146: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 146: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; 
  H ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο στο Άρθρο 146 του Συντάγματος, το οποίο αποτελεί θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. Άρθρο 146 του Συντάγματος: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  2. Άρθρο 146 του Συντάγματος: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;
  H ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Εταιρικό Δίκαιο, το οποίο αποτελεί θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  2. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;
  H ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Οικογενειακό Δίκαιο, το οποίο αποτελεί θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
  2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα  παρέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθείτε στην Ακίνητη Ιδιοκτησία/Κληρονομική Διαδοχή, το οποίο αποτελεί θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου. 

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 2 εξεταστικών δοκιμίων: 

  1. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  2. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

  Τι προσφέρουμε:

  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο  μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment