Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

12 Μαθήματα

 33 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Preview Course

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

33 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου; Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις 33 εξεταστικών δοκιμίων:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συνταγματικό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ: ΙΟΥΝ 2019, ΙΟΥΝ 2020, ΙΟΥΝ 2023
2. Περί Δικαστηρίων/ Δικηγορών Νόμοι Και Δεοντολογία, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ: ΟΚΤ 2020, ΙΟΥΝ 2020, ΙΟΥΝ 2023
3. Ποινικό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ: ΟΚΤ 2018, ΦΕΒ 2021, ΙΟΥΝ 2023
4. Αστικά Αδικήματα, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ: ΦΕΒ2020, ΟΚΤ 2020,  ΙΟΥΝ 2023
5. Δίκαιο της Απόδειξης, EΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΦΕΒ 2019, ΦΕΒ 2021, ΙΟΥΝ 2023
6. Δίκαιο των Συμβάσεων, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ: ΟΚΤ 2020, ΙΟΥΝ 2020, ΙΟΥΝ 2023
7. Ποινική Δικονομία, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019, ΦΕΒ 2021, ΙΟΥΝ 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
8. Άρθρο 146 του Συντάγματος, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΦΕΒ 2019, ΙΟΥΝ 2020, ΙΟΥΝ 2023
9. Εταιρικό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΦΕΒ2020, ΙΟΥΝ 2020, ΙΟΥΝ 2023
10. Οικογενειακό Δίκαιο, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΦΕΒ2019, ΙΟΥΝ 2019, ΙΟΥΝ 2023
11. Ακίνητη Ιδιοκτησία/Κληρονομική Διαδοχή, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΟΚΤ 2020, ΦΕΒ 2021, ΙΟΥΝ 2023

Τι προσφέρουμε:
✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν Συνταγματικό Δίκαιο, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  3. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στον Περί Δικαστηρίων/ Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
  3. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ/ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Ποινικό Δίκαιο το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ IOYNIOΣ 2023
  2. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  3. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στα Αστικά Αδικήματα το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ IOΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
  2. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020


  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Δίκαιο της Απόδειξης το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  3. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στον Δίκαιο των Συμβάσεων, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  3. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στην Ποινική Δικονομία, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  3. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΑΡΘΡΟ 146: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 146: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο ΑΡΘΡΟ 146, το οποίο αποτελεί θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΑΡΘΡΟ 146: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΑΡΘΡΟ 146: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  3. ΑΡΘΡΟ 146: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Εταιρικό Δίκαιο, το οποίο αποτελεί θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
  3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Είστε ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου;

  Η ενότητα παρέχει στους επίδοξους δικηγόρους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διακριθούν στο Οικογενειακό Δίκαιο το οποίο αποτελεί  θέμα επιλογής στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

  Θα έχετε πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
  3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

  Τι προσφέρουμε:
  ✓ Πρόσβαση 24/7: Μελετήστε με τους δικούς σας ρυθμούς, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
  ✓ Σαφείς, εύκολες επεξεργασμένες λύσεις: Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση.
  ✓ Άμεση ανατροφοδότηση: Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να κάνετε βελτιώσεις.
  ✓ Όλες οι λύσεις περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL: Συνδεθείτε απευθείας με τη βασική νομολογία και τη νομοθεσία μέσω του Cylaw, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.
  ✓ Ισχύουσα αγγλική νομολογία και νομοθεσία της ΕΕ: Οι απαντήσεις μας αναφέρονται στη σχετική αγγλική νομολογία και τη νομοθεσία της ΕΕ όπου ισχύει, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο μελέτης.

 • (0)
 • Stripe Payment
   ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Preview Course

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ

  Η ενότητα προσφέρει πρόσβαση στις λύσεις των εξής εξεταστικών δοκιμίων:
  1. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  2. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
  3. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

 • (0)
 • Stripe Payment